วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ส่งงานกูเกิลเอกสาร 6/1 วันที่ 1/08/55 ชิ้นที่ 1

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โควต้ามหาวิทยาลัยต่างๆ


โควต้ามหาวิทยลัยต่างๆปี 56 เอามาอัพเดตให้เพื่อนๆ
ที่สนใจติดตามกันนน/ สมัครกันได้เลยย


 
เว็บไซต์รวบรวมโควต้าต่าง :  http://www.unigang.com/Quota
โควตาปี 56 ม.เทคโนโลยีสุนารี (ทุกคณะ) : http://blog.eduzones.com/tewniti/92989#
ม.เกษตร เปิดโควตารับตรง ปี 56 : http://brainnews.blogspot.com/2012/06/56_2903.html
โควต้าวลัยลักษณ์ : http://unigang.com/Article/8076


เพื่อนๆคนใดมีข่าวใหม่

อย่าลืมมาอัพเดตกันบ้างน้ะครับบ


 


 

บันทึกความดีประจำสัปดาห์นี้


 
ทำความสะอาดบ้าน
ทำความสะอาดโรงเรียน
ตั้งใจเรียน
ถือศีลอด ละหมาด
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชาว Rockkitty ครับบ
เรามีภารกิจที่ต้องทำ ตอนนี้เฟรมมีซิงเกิ้ลใหม่3เพลงแล้ว ที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือ

 "ฉันขอลา" ดาวน์โหลดเพลงนี้โทร *12310316033
"เวลาไม่คอยใคร" ดาวน์โหลดเพลงนี้โทร*12310318103
"ยังรักยังรอ" ดาวน์โหลดเพลงนี้โทร*12310321943

อย่าลืมโหลดกันเยอะๆๆน้่าา
รักพี่เฟรมมมม

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตรา 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย          5 สถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของไทยและเป็นที่ยอมรับในความเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านต่างๆมากที่สุด


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยก่อตั้งปี 2459
ศูนย์กลางการศึกษาระดับสูงของชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์กลางการศึกษาด้านการปกครอง,ยุติธรรม

และกฎหมายของชาติ
ก่อตั้งปี 2477มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์,
สาธารณสุขของชาติ
ก่อตั้งปี 2486


มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์กลางการศึกษาด้านวิทยาการศิลปะ,ทัศนศิลป์
และการออกแบบของชาติ
ก่อตั้งปี 2486มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์กลางการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
ก่อตั้งปี 2486


**********************************

       สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 5 สถาบันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางความเป็นเลิศในด้านต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน


เพื่อนๆคนใดสนใจมหาลัยไหน..กันมั้งน้าา !!
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มาแล้ว!! เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT ตุลาคม (เยอะเว่อร์!)


             สวัสดีครับบาน้องๆ...อะไรจะไวขนาดนี้!! เพิ่งจะเดือนมิถุนายน ยังไม่ทันจะเปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT อย่างเป็นทางการเลย แต่ปีนี้ สทศ.ใจดีเป็นพิเศษ ปล่อยขอบเขตเนื้อหาข้อสอบ GAT/PAT ออกมาให้น้องๆ ได้เตรียมกันหลายเดือนเลยทีเดียว (ปีที่แล้วออกเดือน ก.ย.)

                เอาล่ะ... ใครที่เริ่มอ่านหนังสือแล้ว ก็เตรียมตัวจำให้ดีว่าออกอะไรบ้าง แล้วไปจัดตารางสอบกันเลยยย

GAT : ความถนัดทั่วไป 

วัดศักยภาพการเรียนในมาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
                ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
                ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
 PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 เนื้อหาที่ออกสอบ 1) ตรรกศาสตร์  2) เซต  
 3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม8) เมทริกซ์
 9) เวกเตอร์10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น17) การแจกแจงปกติ 
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล
         วัดอะไร?? : การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
              สำหรับที่มีข่าวลือว่า PAT2 จะแยกออกมาเป็น 3 วิชานั้น สำหรับการสอบในเดือน ต.ค. นี้ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ ข้อสอบยังรวมกันเป็นฉบับเดียวเหมือนเดิม
   เนื้อหาข้อสอบ :1) เคมี  2) ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
3) ฟิสิกส์4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
   วัดอะไร?? :1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 
2) แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์
3) ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
 4) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :    1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  
                                     2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                                     3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)          
                                    4) พลังงาน ความร้อนและของไหล 
                                    5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
            วัดะไร?? :  1) การคิดวิเคราะห์                      
                            2) ความถนัดเชิงช่าง  
                            3) ความคิดเชิงตรรกะ                
                            4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
                            5) การแก้ปัญหา                    
                            6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
             เนื้อหาข้อสอบ :  1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
                                    2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
                                    3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
             วัดอะไร?? :      1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ  
                                  2) การออกแบบ
                                  3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                            
                                  4) การเขียนทัศนียภาพ
            PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
               เนื้อหาข้อสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  ((กว้างมาก!!!))
               วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการเรียนรู้            
                                 2) คุณลักษณะความเป็นครู
           PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
               เนื้อหาข้อสอบ :  1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม    
                                     2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
                                     3) ดนตรีไทย - ดนตรีสากล                        
                                     4) นาฏศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง    
               วัดอะไร??  :  1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ    
                                   2) การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
                                   3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
                                    4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และ
                                        การสื่อสารทางการออกแบบ
          PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน                      
                                       2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                       3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ      
                                       4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน  
                                       5) การออกเสียง
                วัดอะไร?? :  1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ  
                                  2) ความสามารถในการสื่อสาร
                                  3) ทักษะการเขียน
             PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย        
                                        2) ไวยากรณ์
                                        3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
                 วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ
                                           ได้ถูกต้องเหมาะสม
                                    2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ
             PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                   เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน             2) คันจิขั้นพื้นฐาน  
                                           3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน          
                                          4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
                                          5) ญี่ปุ่นศึกษา
                  วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
               PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
                    เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์            2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                           3) สำนวน
                   วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
                PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                     เนื้อหาข้อสอบ : 1) ไวยากรณ์          
                                           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
                                           3) คำศัพท์        
                                           4) ความเข้าใจภาษา
                     วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์  
                                        2) ความสามารถในการแยกแยะ
                                        3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ
               PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
                      เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน  
                                             2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                             3) ความเข้าใจภาษา
                     วัดอะไร?? : ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

          ดังนั้นในเมื่อแนวข้อสอบยังเป๊ะจากปีที่แล้วขนาดนี้ น้องๆ ก็ควรหาข้อสอบเก่ามาฝึกทำกันให้เยอะๆ นะ แล้วก็เตรียมตัวสมัครพร้อมกันในวันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไปจ้า าาา

ขอบคุณเนื้อหาดีดีจาก : http://www.dek-d.com/content/admissions/28907/